Grzegorz Kolasiński - Strona Oficjalna
O mnie
      Urodziłem się 18 marca 1982 roku w Tarnowie. Ukończyłem studia na kierunku fizyka komputerowa, studia I stopnia na kierunku ekonomia, oraz obecnie studiuję zastosowanie matematyki w finansach i bankowości na Uniwersytecie Rzeszowskim.

     Podczas studiów zaangażowałem się w działalność samorządową, którą zapoczątkowałem na Uniwersytecie Rzeszowskim, w 2005 roku jako członek Samorządu Studenckiego a następnie, jako Przewodniczący społeczności akademickiej. Od 2009 roku pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich. Aktywnie włączam się w działania na rzecz rozwoju obszaru akademickiego łączącego około 24 tys. studentów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
     Dodatkowo prowadzę Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz współtworzę Stowarzyszenie Uniwersyteckie Forum Przedsiębiorczości. 

code&design : Bartłomiej Mucha