Grzegorz Kolasiński - Strona Oficjalna
Moim zdaniem : Pytanie 6
Pytanie: Funkcjonowanie polskiej służby zdrowia w przyszłości

    Moim zdaniem: Funkcjonujących na świecie systemów służby zdrowia można sprowadzić do 2 modeli: Model Amerykański i Model Europejski. Model amerykański skrajnie rynkowy z wszechwładnie panującym systemem fee for service oraz zupełna atomizacja szpitali, gdzie każdy z osobna stara się oferować jak najszerszy zakres usług, ponieważ pomiędzy poszczególnymi placówkami jest pełna konkurencja. Model europejski to zespół placówek, gdzie usługi poszczególnych placówek są komplementarne, a nie konkurencyjne wobec siebie.Reforma rządu Jerzego Buzka z 1999 roku była hybrydą tych dwóch systemów, jednakże z wyraźnym wskazaniem na system amerykański. Z przyczyn ideologicznych, całą winę za zły stan ówczesnej służby zdrowia w Polsce zrzucono na własność państwową, która nie działa w oparciu o rachunek ekonomiczny. Wprowadzenie NFZ nie mogło i nie poprawiło efektywności służby zdrowia, ponieważ w modelu amerykańskim służba zdrowia jest koszmarnie droga i nieefektywna ekonomicznie. Reforma rządu Jerzego Buzka nie wprowadziła żadnej istotnej zmiany w funkcjonowaniu szpitali, a obecne propozycje PO-PSL do funkcjonującego modelu amerykańskiego dołożą jedynie element prywatnej własności, ale w dalszym ciągu będą to szpitale funkcjonujące w oparciu o ten sam, co uprzedniomodel.

    Moja opinia jest taka, że państwowej służby zdrowia w stylu zachodnim w Polsce nigdy nie było. Funkcjonowanie polskiej służby zdrowia powinno iść w kierunku modelu europejskiego wzorując się na takich Państwach jak Niemcy czy Szwecja. 

code&design : Bartłomiej Mucha