Grzegorz Kolasiński - Strona Oficjalna
Moim zdaniem : Pytanie 5
Pytanie: Czy mam jakieś swoje propozycje na uzdrowienie polskiego szkolnictwa wyższego i poprawę statusu polskich uczelni na arenie międzynarodowej?

    Moim zdaniem: Przede wszystkim szkolnictwo wyższe i cala edukacja powinny być w zgodzie ze strategią rozwoju gospodarczego dla Polski. Gdyby taka strategia natomiast istniała, kierunki studiów, ilość studentów na poszczególnych kierunkach i zakres pracy naukowych byłby bardziej związany z kierunkiem rozwoju kraju. Absolwenci natomiast mieli by większe szanse na znalezienie pracy.

    Propozycją na uzdrowienie polskiego szkolnictwa wyższego może być powiązanie świata nauki ze światem biznesu. Współpraca między tymi dwoma światami może przynieść tylko same korzyści – dla biznesu – jest to szansa pozyskania wyników analiz naukowych przydatnych np. w procesach produkcyjnych, a dla naukowców – jest to możliwość komercjalizacji rezultatów badawczych przyczyniających się m.in. do szybszego rozwoju ekonomicznego regionu. Istnieje naprawdę szerokie pole do współpracy pomiędzy tymi sektorami – które nie musi ograniczać się tylko i wyłącznie do rozwiązań technicznych, ale obejmuje wszelkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa: procesowe, produktowe, marketingowe i organizacyjne. 

code&design : Bartłomiej Mucha