Grzegorz Kolasiński - Strona Oficjalna
Moim zdaniem : Dlaczego GOW?

GOW poprzez INKUBATORY

    Budowanie polskiej gospodarki powinno odbywać się na zasobach intelektualnych, przede wszystkim w głowach pracowników przekształcających wszelką kreatywność w tak potrzebną innowacyjność.

W polskich firmach w związku z częstą reorganizacją i redukcją kosztów doprowadza się do zwolnień pracowników. W takim warunkach brakuje sprzyjającego klimatu do kreatywnego podejścia do pracy czy innowacyjności. Globalna konkurencja czyni z innowacyjności warunek rynkowego powodzenia, szybszego rozwoju i wartości przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji polska gospodarka jest skazana na wiedzę. GOW powinien stać się lokomotywą w Polskiej gospodarki w tym również w rolnictwie.

Miejscem do tworzenia innowacyjnych działań może być inkubator przedsiębiorczości. Tyle, że nie chodzi tu o inkubator, który będzie służył aktywizacji zawodowej, przeciwdziałaniu bezrobociu i zachęcaniu do przedsiębiorczości. Takich instytucji mamy już wiele, które swoje działania sprowadzają do abecadła zakładania i prowadzenia firmy - księgi, podatki, ubezpieczenia, proste biznesplany itp.. W tych działaniach umyka powstałym inkubatorom główny sens tworzenia inkubatora, czyli kształcenia potencjalnych przedsiębiorców.

Inkubatory okazują się tańsze od instrumentów polityki społeczno-ekonomicznej zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy. Pójdźmy w ślady Ameryki Północnej gdzie w ciągu 20 lat dostarczyły one około 500 tysięcy nowych miejsc pracy, a każde 50 stanowisk w firmach będących ich lokatorami generuje 25 kolejnych w okolicy.850 inkubatorów w Europie dało roczny przyrost około 29 tysięcy miejsc pracy. Reasumując inkubatory są naprawdę efektownym ekonomicznie instrumentem polityki gospodarczej i społecznej.

Regionalne samorządy coraz bardziej zdają sobie sprawę z szansy jaką stanowią Inkubatory czy też Parki technologiczne dla rozwoju regionu i podniesieniu życia mieszkańców, jednak czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy.Pamiętajmy nie wystarczy Internet ani najgęstsza sieć telekomunikacyjna. W GOW’ie liczy się kapitał społeczny, który powstaje w wyniku współpracy między ludźmi. 

code&design : Bartłomiej Mucha