Grzegorz Kolasiński - Strona Oficjalna
Moim zdaniem : Dług publiczny

Dług publiczny

     W Polsce mamy 23% bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych (tj. 1,2mln ludzi). Gdyby większość z tych osób znalazła zatrudnienie, to Produkt Krajowy Brutto Polski wzrósłby o 80-90mld zł.
To jest kwota prawie dwukrotnie wyższa niż obecna dziura budżetowa w Polsce.

48% młodych ludzi do wieku 25 lat, deklaruje się, że chce założyć swoją firmę. Niestety na ten krok decyduje się już zaledwie 2% osób. Powstaje tutaj 46% luka przedsiębiorcza, która tworzy szanse i wyzwania. Dlatego jako młodzi i przedsiębiorczy ludzie, w miarę naszych możliwości, pracujemy nad zwiększaniem zatrudnienia a co za tym idzie zmniejszaniem długu publicznego oraz zwiększaniem ogólnego dobrobytu w Polsce.

code&design : Bartłomiej Mucha